Category Archives: Tuyển dụng

Năm 2019, tuyển dụng nhiều vị trí kỹ thuật viên điện lạnh quan trọng. Trung tâm Điện lạnh Thăng Long liên tục cập nhật tin tức tuyển dụng tại đây!